Arvot

Vapis-perheen arvot

AITOUS

Haluamme kohdata toisemme rehellisesti ja aidosti. Haluamme kysyä mitä kuuluu. Haluamme kuunnella ja uskallamme näyttää oman keskeneräisyytemme. Pyrimme myös antamaan toisillemme tilaa. Jokainen saa jakaa niin paljon kuin haluaa.

“Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.” Room. 12:15

YHTEYS

Olemme matkalla yhdessä. Saamme olla vajavaisia. Haluamme kantaa toisiamme, pukeutua sydämelliseen armahtavaisuuteen ja tarvittaessa antaa toisillemme anteeksi.

“Meidän on jokaisen otettava huomioon lähimmäisemme, ajateltava mikä on hänelle hyväksi ja vahvistaa häntä.” Room. 15:2

RAKKAUS

Jumala rakastaa meitä loppumattomalla rakkaudella. Haluamme rakastaa toisiamme kuin itseämme ja kohdella toisiamme sen mukaisesti. Olemme kaikki mittaamattoman arvokkaita.

“Rakkaat ystävät! Kun Jumala on meitä näin rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme.” 1. Joh. 4:11

KUNNIOITUS

Olemme kaikki erilaisia ja yhdessä muodostamme Kristuksen ruumiin. Jokainen meistä on sen jäsenenä yhtä tärkeä ja arvokas. Jokaisen tapa olla ja palvella seurakunnassa on samanarvoinen. Haluamme antaa tilaa erilaisuudelle ja ennen kaikkea kunnioittaa toisiamme.

“Te olette Kristuksen ruumis ja jokainen teistä on tämän ruumiin jäsen.” 1. Kor. 12:27

ROHKAISU

Haluamme puhua toisistamme hyvää, rohkaista toisiamme ääneen ja nostaa toisistamme Jumalan luomaa kaunista ja arvokasta esiin. Pyrimme kiinnittämään huomiota siihen, että annamme positiivista palautetta.

“Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.” 1. Tess. 5:11